LAUNCH File

? Cách mở file .LAUNCH? Những phần mềm mở file .LAUNCH và sửa file lỗi. Convert N/A LAUNCH file sang định dạng khác.

.LAUNCH File Extension

   

File name LAUNCH File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LAUNCH là file gì?

LAUNCH là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .LAUNCH file

Để mở file .LAUNCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAUNCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAUNCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAUNCH do người dùng đóng góp.

  • EditPlus

Chuyển đổi file .LAUNCH

File .LAUNCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.