Magnetic Stripe Reader

Định nghĩa Magnetic Stripe Reader là gì?

Magnetic Stripe ReaderMagnetic Stripe đọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Magnetic Stripe Reader – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một độc giả sọc từ tính là một thiết bị được thiết kế để đọc các thông tin được lưu trữ trong dải từ của thẻ đặc biệt như thẻ tín dụng và thẻ ATM. Các sọc từ tính thường nằm ở mặt sau của thẻ hoặc huy hiệu và chứa các chi tiết tài khoản của người sở hữu thẻ. Thông tin này sau đó được xác nhận trong thời gian thực với tổ chức phát hành thẻ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độc giả sọc từ tính là một loại thiết bị thu thập dữ liệu mà đọc thông tin thông qua tiếp xúc với một dải từ, mà thường là một phần của một thẻ hoặc huy hiệu. Ý tưởng cho thẻ sọc từ tính được công nhận để Forrest Parry, một kỹ sư của IBM, người chỉ đơn giản là dính-ghi âm một dải băng từ vào một miếng bìa cứng vào năm 1969. Trong cùng năm đó, phát triển chủ yếu của công nghệ này bắt đầu vào Thông tin IBM hồ sơ Division (IRD) cho thẻ từ và người đọc sọc từ tính. Vào ngày 24 Tháng Hai 1971 IBM chính thức công bố IBM 2730-1 giao dịch Validation Terminal và các Magnetic Trung tâm Dịch vụ Thẻ tín dụng đầu tiên.

What is the Magnetic Stripe Reader? – Definition

A magnetic stripe reader is a device designed to read the information stored within the magnetic stripe of special cards such as credit cards and ATM cards. The magnetic stripe is usually located on the back of the card or badge and contains the account details of the person who owns the card. This information is then verified in real time with the issuer of the card.

Understanding the Magnetic Stripe Reader

Magnetic stripe readers are a type of data capture device that reads information through contact with a magnetic stripe, which is often part of a card or badge. The idea for the magnetic striped card is accredited to Forrest Parry, an IBM engineer, who simply sticky-taped a strip of magnetic tape onto a piece of cardboard in 1969. In the same year, major development of the technology began at the IBM Information Records Division (IRD) for the magnetic stripe card and the magnetic stripe reader. On February 24, 1971 IBM officially announced the IBM 2730-1 Transaction Validation Terminal and the first Magnetic Credit Card Service Center.

Thuật ngữ liên quan

  • Magnetic Stripe
  • Wiegand Interface
  • Magnetic Ink Character Recognition (MICR)
  • Magnetic Tape
  • Card Reader
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm