Male chauvinism

Định nghĩa Male chauvinism là gì?

Male chauvinismChủ nghĩa Sô vanh nam. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Male chauvinism – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Niềm tin vô căn cứ rằng nam giới là vượt trội so với phụ nữ ở nơi làm việc. Những người thực hành niềm tin này thường chê bai, bôi nhọ hoặc lao động nữ khác làm nhục.

Definition – What does Male chauvinism mean

The unsubstantiated belief that males are superior to females in the workplace. Those who practice this belief typically disparage, denigrate or otherwise humiliate female employees.

Source: ? Business Dictionary