Malicious mischief

Định nghĩa Malicious mischief là gì?

Malicious mischiefNghịch ngợm độc hại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Malicious mischief – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hành vi so sánh với sự phá hoại, định nghĩa là cố ý làm hư hỏng tài sản thuộc về người khác.

Definition – What does Malicious mischief mean

An act comparable to vandalism, defined as intentionally damaging property that belongs to another person.

Source: ? Business Dictionary