PES File

? Cách mở file .PES? Những phần mềm mở file .PES và sửa file lỗi. Convert Binary PES file sang định dạng khác.

.PES File Extension

   

File name PES File
File Type 1Brother Embroidery Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (113 Bình chọn)

File .PES là file gì?

PES là Misc Files – 1Brother Embroidery Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

CAM (Computer Aided sản xuất) tập tin có chứa hướng dẫn để tạo thêu ren với một máy may; bao gồm các mã như “stop”, “nhảy” và “cắt”; cũng bao gồm các màu sắc cho việc thiết kế từ bảng màu Anh được hỗ trợ; có thể được mở và được xem bởi các chương trình may khác nhau.

What is a PES file?

CAM (computer aided manufacturing) file that contains instructions for creating embroideries with a sewing machine; includes codes such as “stop,” “jump,” and “trim;” also includes the colors for the design from the supported Brother color palette; can be opened and viewed by various sewing programs.

Cách mở .PES file

Để mở file .PES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PES do người dùng đóng góp.

  • S & S Computing SewWhat!
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Embroidermodder
  • BALARAD Embird Studio
  • Designer’s Gallery StudioPlus
  • Designer’s Gallery StudioPlus

Chuyển đổi file .PES

File .PES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.