MD File

? Cách mở file .MD? Những phần mềm mở file .MD và sửa file lỗi. Convert Text MD file sang định dạng khác.

.MD File Extension

   

File name MD File
File Type 1Markdown Documentation File
Nhà phát triển John Gruber
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (273 Bình chọn)

File .MD là file gì?

MD là Developer Files – 1Markdown Documentation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi John Gruber.

tập tin một MD là một file văn bản được tạo ra sử dụng một trong những phương ngữ có thể có của ngôn ngữ Markdown. Nó được lưu trong định dạng văn bản đơn giản nhưng bao gồm những biểu tượng văn bản nội tuyến để xác định làm thế nào để định dạng văn bản (ví dụ, đậm, vết lõm, tiêu đề, bảng định dạng). file MD được thiết kế cho tác giả của tài liệu văn bản đơn giản có thể dễ dàng chuyển đổi sang HTML.

What is a MD file?

An MD file is a text file created using one of several possible dialects of the Markdown language. It is saved in plain text format but includes inline text symbols that define how to format the text (e.g., bold, indentations, headers, table formatting). MD files are designed for authoring plain text documentation that can be easily converted to HTML.

Cách mở .MD file

Để mở file .MD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD do người dùng đóng góp.

 • gVim
 • text editor
 • text editor
 • Daring Fireball Markdown
 • MacroMates TextMate
 • Apple TextEdit
 • Apple TextEdit
 • Vim
 • GNU Emacs
 • GitHub
 • File Viewer for Android

Chuyển đổi file .MD

File .MD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.