MIF File

? Cách mở file .MIF? Những phần mềm mở file .MIF và sửa file lỗi. Convert Binary MIF file sang định dạng khác.

.MIF File Extension

   

File name MIF File
File Type 1MapInfo Interchange Format File
Nhà phát triển Pitney Bowes Software
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (10 Bình chọn)

File .MIF là file gì?

MIF là GIS Files – 1MapInfo Interchange Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pitney Bowes Software.

định dạng tập tin được sử dụng bởi MapInfo lập bản đồ và phần mềm phân tích địa lý; tiết kiệm rất trực quan bản đồ trong một định dạng có thể được công nhận bởi các ứng dụng của bên thứ ba; sử dụng như một định dạng trao đổi giữa các ứng dụng GIS.

What is a MIF file?

File format used by MapInfo mapping and geographic analysis software; saves a map visualization in a format that can be recognized by third party applications; used as an exchange format between GIS applications.

Cách mở .MIF file

Để mở file .MIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIF do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • Pitney Bowes MapInfo
  • Pitney Bowes MapInfo
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Didger
  • TatukGIS Viewer
  • TatukGIS Viewer

Chuyển đổi file .MIF

File .MIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.