Very large crude carrier (VLCC)

Định nghĩa Very large crude carrier (VLCC) là gì?

Very large crude carrier (VLCC)Rất lớn tàu sân thô (VLCC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Very large crude carrier (VLCC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tàu chở dầu được thiết kế để thực hiện lên đến 250.000 trọng tải (DWT).

Definition – What does Very large crude carrier (VLCC) mean

Oil tanker designed to carry up to 250,000 dead weight tonnage (DWT).

Source: ? Business Dictionary