The Unarchiver

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download The Unarchiver – Dag Agren

Phần mềm The Unarchiver

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 4 (cập nhật 12/18/2018)
Nhà phát triển Dag Agren
Hệ điều hành MAC
Giấy phép Freeware
Nhóm phần mềm Utility
Đánh giá 2.6 ★ (62 Bình chọn)

The Unarchiver là phần mềm gì?

The Unarchiver là phần mềm cho hệ điều hành MAC, thuộc nhóm phần mềm Utility được phát triển bởi Dag Agren. Phiên bản mới nhất của The Unarchiver là Version 4 (cập nhật 12/18/2018)

Các Unarchiver là một chương trình dữ liệu giải nén miễn phí cho Mac hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau nén. Nó được phát triển để trở thành một thay thế để tích hợp trong Mac Archive Utility mà không hỗ trợ nhiều định dạng.

What is The Unarchiver?

The Unarchiver is a free data decompression program for Mac that supports many different compressed formats. It was developed to be a replacement to the built-in Mac Archive Utility that doesn’t support many formats.

Các loại file được mở bởi The Unarchiver

File ban đầu được hỗ trợ: .ZIP – Zipped File

Các định dạng file file khác phần mềm The Unarchiver có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download The Unarchiver

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg