Mortgage pool

Định nghĩa Mortgage pool là gì?

Mortgage poolHồ bơi thế chấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mortgage pool – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các khoản vay thế chấp nhóm lại với nhau trên cơ sở của các loại thế chấp và giai đoạn trưởng thành.

Definition – What does Mortgage pool mean

Mortgage loans grouped together on the basis of the type of mortgage and the maturity period.

Source: ? Business Dictionary