UPL File

? Cách mở file .UPL? Những phần mềm mở file .UPL và sửa file lỗi. Convert N/A UPL file sang định dạng khác.

.UPL File Extension

   

File name UPL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UPL là file gì?

UPL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .UPL file

Để mở file .UPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UPL do người dùng đóng góp.

  • PID SErver
  • Planit License Utility
  • Planit License Utility
  • EngInSite DataFreeway

Chuyển đổi file .UPL

File .UPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.