MPP File

? Cách mở file .MPP? Những phần mềm mở file .MPP và sửa file lỗi. Convert Binary MPP file sang định dạng khác.

.MPP File Extension

   

File name MPP File
File Type 1Microsoft Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (108 Bình chọn)

File .MPP là file gì?

MPP là Data Files – 1Microsoft Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MPP là một dự án tạo ra bởi Microsoft Project, một chương trình cho tổ chức, theo dõi, và duy trì dự án. Nó bao gồm một thời gian, một danh sách các nhiệm vụ, ngân sách, nguồn lực được giao nhiệm vụ, và thông tin dự án khác. file MPP được sử dụng để kiểm soát khối lượng công việc, lịch, tài chính vv

What is a MPP file?

An MPP file is a project created by Microsoft Project, a program for organizing, tracking, and maintaining projects. It contains a timeline, a list of tasks, budgets, resources assigned to tasks, and other project information. MPP files are used to control workloads, schedules, finances, etc.

Cách mở .MPP file

Để mở file .MPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPP do người dùng đóng góp.

 • MPXJ
 • Housatonic Project Viewer 365
 • Housatonic Project Viewer 365
 • ProjectManager.com
 • Seavus SPViewer
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Seavus Project Viewer
 • Housatonic Project Viewer
 • KaDonk LiveProject Viewer
 • Stand By Soft RationalPlan

Chuyển đổi file .MPP

File .MPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.