MSL File

? Cách mở file .MSL? Những phần mềm mở file .MSL và sửa file lỗi. Convert XML MSL file sang định dạng khác.

.MSL File Extension

   

File name MSL File
File Type 1Mapping Specification Language File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MSL là file gì?

MSL là Developer Files – 1Mapping Specification Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi một số chương trình phát triển với Entity Framework của Microsoft, là một phần của bộ ứng dụng .NET công cụ phát triển; mô tả một ánh xạ giữa một mô hình dữ liệu khái niệm và mô hình lưu trữ cơ bản; cung cấp một lớp trừu tượng để tăng tính linh hoạt giữa các ứng dụng và công nghệ lưu trữ cơ bản.

What is a MSL file?

Developer file used by some programs developed with Microsoft’s Entity Framework, which is part of the .NET development tool suite; describes a mapping between a conceptual data model and the underlying storage model; provides a layer of abstraction for increased flexibility between the application and the underlying storage technology.

Cách mở .MSL file

Để mở file .MSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSL do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • HP MediaSmart Photo
  • HP MediaSmart Photo
  • DocumentDirect
  • GraphicsMagick
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .MSL

File .MSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.