AFT File

? Cách mở file .AFT? Những phần mềm mở file .AFT và sửa file lỗi. Convert N/A AFT file sang định dạng khác.

.AFT File Extension

   

File name AFT File
File Type Ancestry.com Family Tree Database
Nhà phát triển Ancestry.com
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AFT là file gì?

AFT là Data Files – Ancestry.com Family Tree Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ancestry.com.

Chứa thông tin phả hệ, chẳng hạn như tên và thông tin về người thân; được sử dụng để xây dựng một cây gia đình Ancestry.com; có thể được cập nhật với dữ liệu từ trang web Ancestry.com.

What is a AFT file?

Contains genealogy information, such as names and information about relatives; used for building an Ancestry.com family tree; can be updated with data from the Ancestry.com website.

Cách mở .AFT file

Để mở file .AFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFT do người dùng đóng góp.

  • Micrografx ABC FlowCharter
  • Ancestry Family Tree
  • Ancestry Family Tree
  • iGrafx
  • Media Player Classic
  • ABC FlowCharter
  • ABC FlowCharter

Chuyển đổi file .AFT

File .AFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.