MXP File

? Cách mở file .MXP? Những phần mềm mở file .MXP và sửa file lỗi. Convert Binary MXP file sang định dạng khác.

.MXP File Extension

   

File name MXP File
File Type Adobe Extension Package
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .MXP là file gì?

MXP là Plugin Files – Adobe Extension Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Add-on được sử dụng bởi các ứng dụng Adobe Creative Suite như Flash, Dreamweaver, Photoshop, và Premiere Pro; thêm chức năng bổ sung cho phần mềm, chẳng hạn như thực đơn mới hoặc thanh công cụ.

What is a MXP file?

Add-on used by Adobe Creative Suite applications such as Flash, Dreamweaver, Photoshop, and Premiere Pro; adds additional functionality to the software, such as new menus or toolbars.

Cách mở .MXP file

Để mở file .MXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Extension Manager CC
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • MasterCook
  • Cook’n
  • SolidMX
  • SolidMX

Chuyển đổi file .MXP

File .MXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.