Next of kin

Định nghĩa Next of kin là gì?

Next of kinĐời sau. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Next of kin – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gần tương đối của một người đã chết, bởi mối quan hệ (ví dụ như vợ) hoặc máu (chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em ruột, hoặc con cái).

Definition – What does Next of kin mean

Nearest relative of a deceased, by affinity (such as wife) or blood (such as a parent, sibling, or offspring).

Source: ? Business Dictionary