NFS File

? Cách mở file .NFS? Những phần mềm mở file .NFS và sửa file lỗi. Convert N/A NFS file sang định dạng khác.

.NFS File Extension

   

File name NFS File
File Type 1Netflix Subtitle File
Nhà phát triển Netflix
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NFS là file gì?

NFS là Data Files – 1Netflix Subtitle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Netflix.

Một NFS file là một file phụ đề được tạo ra bởi luồng ứng dụng Netflix, trong đó có sẵn dành cho Android và iOS. Nó chứa phụ đề cho một bộ phim hay chương trình tải về thông qua ứng dụng. file NFS được sử dụng để xem ngoại tuyến, một tính năng ra mắt vào tháng 12 năm 2016, cho phép bạn xem phim hoặc chương trình khi không kết nối Internet.

What is a NFS file?

An NFS file is a subtitle file created by the Netflix streaming app, which is available for Android and iOS. It contains subtitles for a movie or show downloaded through the app. NFS files are used for offline viewing, a feature launched in December 2016, which allows you to watch movies or shows when not connected to the Internet.

Cách mở .NFS file

Để mở file .NFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFS do người dùng đóng góp.

  • Netflix

Chuyển đổi file .NFS

File .NFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.