M2TS File

? Cách mở file .M2TS? Những phần mềm mở file .M2TS và sửa file lỗi. Convert Binary M2TS file sang định dạng khác.

.M2TS File Extension

   

File name M2TS File
File Type Blu-ray BDAV Video File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .M2TS là file gì?

M2TS là Video Files – Blu-ray BDAV Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

tập tin video được lưu trong độ nét cao định dạng Blu-ray BDAV; sử dụng để lưu dữ liệu video trên đĩa Blu-ray; dựa trên luồng giao thông MPEG-2 và hỗ trợ 720p và 1080i định dạng.

What is a M2TS file?

Video file saved in the high-definition Blu-ray BDAV format; used for saving video data on Blu-ray discs; based on the MPEG-2 transport stream and supports 720p and 1080i formats.

Cách mở .M2TS file

Để mở file .M2TS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M2TS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M2TS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M2TS do người dùng đóng góp.

 • Roxio Toast 18
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Windows Media Player
 • Adobe Flash Professional CC
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • CyberLink PowerDirector 15 Ultra
 • CyberLink PowerProducer 6
 • Sony Picture Motion Browser
 • MAGIX VEGAS Pro 17

Chuyển đổi file .M2TS

File .M2TS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert m2ts to mp4