NWD File

? Cách mở file .NWD? Những phần mềm mở file .NWD và sửa file lỗi. Convert Binary NWD file sang định dạng khác.

.NWD File Extension

   

File name NWD File
File Type Navisworks Document
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (27 Bình chọn)

File .NWD là file gì?

NWD là CAD Files – Navisworks Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

CAD tập tin được tạo ra bởi NavisWorks, một chương trình được sử dụng để xem xét và mô phỏng thiết kế kiến ​​trúc; chứa mô hình CAD, quan điểm máy ảnh, hình ảnh động, và người dùng bình luận; sử dụng cho bài thuyết trình và cho thấy cuộc đụng độ giữa thiết kế CAD.

What is a NWD file?

CAD file created by Navisworks, a program used for reviewing and simulating architectural designs; contains CAD models, camera viewpoints, animations, and user comments; used for presentations and for showing clashes between CAD designs.

Cách mở .NWD file

Để mở file .NWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWD do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Navisworks
  • NextEdit
  • NextEdit

Chuyển đổi file .NWD

File .NWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.