IBP File

? Cách mở file .IBP? Những phần mềm mở file .IBP và sửa file lỗi. Convert Binary IBP file sang định dạng khác.

.IBP File Extension

   

File name IBP File
File Type IsoBuster Managed Image Information File
Nhà phát triển Smart Projects
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IBP là file gì?

IBP là Disk Image Files – IsoBuster Managed Image Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smart Projects.

hình ảnh đĩa tập tin thông tin rằng tương ứng với một hoặc nhiều tệp IBQ hơn; phải có cùng tên tệp trừ phần mở rộng

What is a IBP file?

Disc image informational file that corresponds to one or more .IBQ files; must have the same filename except for the extension

Cách mở .IBP file

Để mở file .IBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBP do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • InkscapeBatch GUI
  • InkscapeBatch GUI
  • BPWin

Chuyển đổi file .IBP

File .IBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.