MTL File

? Cách mở file .MTL? Những phần mềm mở file .MTL và sửa file lỗi. Convert Text MTL file sang định dạng khác.

.MTL File Extension

   

File name MTL File
File Type OBJ Material File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (34 Bình chọn)

File .MTL là file gì?

MTL là 3D Image Files – OBJ Material File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

thiết lập các tài liệu tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng chỉnh sửa đối tượng 3D; lưu trữ với một file .obj và mô tả cách kết cấu được áp dụng cho các đối tượng; bao gồm tên của file bitmap kết cấu cũng như định vị 3D của kết cấu.

What is a MTL file?

Material settings file used by 3D object editing applications; stored with an .OBJ file and describes how textures are applied to the object; includes the name of texture bitmap files as well as the 3D positioning of the textures.

Cách mở .MTL file

Để mở file .MTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTL do người dùng đóng góp.

  • Cheetah3D
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Autodesk Maya 2020
  • MeshLab
  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • IMSI TurboCAD Deluxe

Chuyển đổi file .MTL

File .MTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.