Opera Developer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Opera Developer – NA

Phần mềm Opera Developer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Opera Developer là phần mềm gì?

Opera Developer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Opera Developer là Version NA (cập nhật NA)

nhà phát triển Opera được thiết kế chủ yếu cho người sáng tạo mở rộng, phát triển và sớm chấp nhận để cho phép họ kiểm tra ngay lập tức các tính năng mới của nó. nhà phát triển Opera là không nên để duyệt hàng ngày vì nó là thay đổi và có thể sẽ thất bại hoặc sụp đổ. Người dùng cao cấp, mặt khác, có khả năng thử các tính năng mới vẫn đang được phát triển, mà không ảnh hưởng cài đặt hàng ngày của họ của trình duyệt. phiên bản mới được phát hành đều đặn, thường một vài lần một tuần.

What is Opera Developer?

Opera developer is intended mainly for extension creators, developers and early adopters to allow them the immediate testing of its new features. Opera developer is not advisable for daily browsing as it is changeable and is likely to fail or crash. Advanced users, on the other hand, have the ability to try out fresh features still under development, without affecting their daily installation of the browser. New versions are released regularly, ordinarily a few times a week.

Các loại file được mở bởi Opera Developer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Opera Developer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CRXHTMHTMLNEXOEXOPDOWNLOADPDFSHTMLXHTXHTML

Download Opera Developer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg