Ozone hole

Định nghĩa Ozone hole là gì?

Ozone holeLỗ thủng ôzôn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ozone hole – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mỏng quá mức của tầng ozone khi hơn một nửa của khí ozone trong một khu vực cụ thể được cạn kiệt, và tia cực tím có hại có thể đi qua để đạt được bề mặt trái đất.

Definition – What does Ozone hole mean

Excessive thinning of ozone layer when more than half of the ozone gas in a particular area is depleted, and harmful ultraviolet rays can pass through to reach the earth’s surface.

Source: ? Business Dictionary