PCSAV File

? Cách mở file .PCSAV? Những phần mềm mở file .PCSAV và sửa file lỗi. Convert Binary PCSAV file sang định dạng khác.

.PCSAV File Extension

   

File name PCSAV File
File Type Mass Effect 2 Saved Game
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .PCSAV là file gì?

PCSAV là Game Files – Mass Effect 2 Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Mass Effect 2, một hành động thiên hà game nhập vai; bao gồm hồ sơ cá nhân cầu thủ, thành tích, và các mặt hàng; có thể là một trò chơi tự động lưu được tạo ra bởi phần mềm hoặc một trò chơi do người dùng tạo ra lưu; có thể được chỉnh sửa với Mass Effect 2 hoặc 3 Lưu biên tập Gibbed, hoặc chuyển đổi sang định dạng .XBSAV để sử dụng trên Xbox.

What is a PCSAV file?

Saved game file created by Mass Effect 2, a galactic action role-playing game; includes the player profile, achievements, and items; may be an auto-saved game created by the software or a user-created saved game; can be edited with Gibbed’s Mass Effect 2 or 3 Save Editor, or converted to the .XBSAV format for use on the Xbox.

Cách mở .PCSAV file

Để mở file .PCSAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCSAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCSAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCSAV do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts Mass Effect 2
  • Gibbed’s Mass Effect 3 Save Editor
  • Gibbed’s Mass Effect 3 Save Editor
  • Gibbed’s Mass Effect 2 Save Editor

Chuyển đổi file .PCSAV

File .PCSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.