Physical Computer

Định nghĩa Physical Computer là gì?

Physical ComputerVật lý máy tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical Computer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy tính vật lý là một thiết bị hữu hình sử dụng cho máy tính nhu cầu. Nó được tạo thành từ vật liệu người ta có thể nhìn thấy và cảm nhận, chẳng hạn như kim loại hoặc thủy tinh. Trong và của chính nó, máy tính vật lý có thể đáp ứng nhu cầu của nhà khai thác mà không có một chuyển đổi ảo. Phần cứng, chẳng hạn như một máy tính vật lý, khác nhau giữa các phần mềm trong phần mềm bao gồm các ứng dụng máy tính có thể được thêm vào máy tính vật lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ này có vẻ hiển nhiên, nhưng nó có liên quan so với một máy tính ảo.

What is the Physical Computer? – Definition

A physical computer is a tangible device utilized for computing needs. It is made up of materials one can see and feel, such as metal or glass. In and of itself, the physical computer can fulfill an operator’s needs without a virtual conversion. Hardware, such as a physical computer, varies widely from software in that software consists of computer applications that can be added to the physical computer.

Understanding the Physical Computer

The term might seem obvious, but it is relevant in comparison to a virtual computer.

Thuật ngữ liên quan

  • Personal Computer (PC)
  • Tablet PC
  • Tablet
  • Cloud Computing
  • Application Virtualization
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • File Virtualization
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm