Primavera Professional

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Primavera Professional – NA

Phần mềm Primavera Professional

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Primavera Professional là phần mềm gì?

Primavera Professional là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Primavera Professional là Version NA (cập nhật NA)

Primavera Pro là một giải pháp quản lý dự án từ Oracle, dành cho người dùng doanh nghiệp và những người làm việc trên các dự án phức tạp hoặc rất lớn. Với đối tượng mục tiêu này, nó rất ít ngạc nhiên khi Primavera Pro gói một cú đấm khi nói đến dự án tiện ích quản lý và năng lực. Chương trình này thực sự đặt không giới hạn về số lượng các nguồn lực và kế hoạch mục tiêu người dùng có cho từng dự án, với dự án thiết lập giới hạn hoạt động cá nhân tại 100.000. Người sử dụng Primavera được cung cấp các công cụ để đánh giá dự án rủi ro tiềm tàng và phần thưởng, và cũng có end-to-end tầm nhìn về các dự án cho tối ưu giám sát hoạt động. Nó có thể giúp người dùng quản lý danh mục đầu tư dự án của họ để tối đa hóa các khoản đầu tư-lợi nhuận cao và có quá trình tinh giản và các công cụ tối ưu hóa thời gian mà có thể được sử dụng trong một loạt các tình huống. Primavera Pro được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho người dùng từ các ngành công nghiệp dự án tập trung vào, ví dụ Kỹ thuật / Xây dựng, hàng không vũ trụ / Quốc phòng, và dầu / khí ngành công nghiệp. Hơn nữa, nó gói các cơ sở người dùng cần phải cải thiện phân công nguồn lực trong các dự án của họ, theo dõi thực hiện dự án, và chạy các kịch bản dự án tiên đoán và giả thuyết để phân tích tiếp theo mức độ mà có thể giúp người dùng thực hiện tốt quyết định quan trọng.

What is Primavera Professional?

Primavera Pro is a project management solution from Oracle, intended for enterprise users and those who work on highly complex or very large projects. Given this target audience, it is little surprise that Primavera Pro packs a punch when it comes to project management utilities and capacities. The program actually places zero limits on the number of resources and target plans users have for each project, with the individual project activity limit set at 100,000. Users of Primavera are provided tools for evaluating project potential risks and rewards, and also have end-to-end visibility on projects for optimum operations oversight. It can help users manage their project portfolios so as to maximize high-return investments and have process-streamlining and time-optimizing tools that can be of use in a variety of situations. Primavera Pro was designed to cater particularly to users from project-focused industries, e.g. the Engineering/Construction, Aerospace/Defense, and Oil/Gas industries. Furthermore, it packs the facilities users need to improve resource assignment within their projects, keep track of project performance, and run predictive and hypothetical project scenarios for next-level analysis that can help users better make critical decisions.

Các loại file được mở bởi Primavera Professional

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Primavera Professional có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) XER

Download Primavera Professional

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg