PRX File

? Cách mở file .PRX? Những phần mềm mở file .PRX và sửa file lỗi. Convert N/A PRX file sang định dạng khác.

.PRX File Extension

   

File name PRX File
File Type 1PSP Plugin File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (31 Bình chọn)

File .PRX là file gì?

PRX là Game Files – 1PSP Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin dữ liệu được sử dụng để cập nhật firmware của hệ máy PlayStation Portable (PSP); có thể nâng cấp firmware tùy chỉnh và có thể được đưa vào với firmware bãi; thường được dùng để thêm các tính năng bổ sung như cho phép chụp màn hình và thêm hỗ trợ Flash để trình duyệt Web.

What is a PRX file?

Data file used for updating the firmware of the PlayStation Portable (PSP); can upgrade custom firmware and may be included with firmware dumps; often used to add extra features such enabling screen captures and adding Flash support to the Web browser.

Cách mở .PRX file

Để mở file .PRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRX do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Proxifier Standard Edition
  • Proxifier Standard Edition
  • GP-Pro EX
  • VEGA DTM Collection
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .PRX

File .PRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.