Bunny Suit

Định nghĩa Bunny Suit là gì?

Bunny SuitThỏ phù hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bunny Suit – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ đồ thỏ là một thuật ngữ tiếng lóng cho một bộ đồ bảo vệ làn da ngăn chặn con người, tóc hoặc các vật liệu khác xâm nhập vào một bầu không khí trong nhà.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bộ đồ thỏ có thể là một phần của chủ trương dự án nghiên cứu công nghệ nano, hoặc giao thức chuẩn để nhập một cơ sở lưu trữ dữ liệu lớn. Một số CNTT liên quan đến thiết bị phù hợp với thỏ có thể được thực hiện với các tính năng chống tĩnh để ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện, có thể được gây tổn hại đến một số loại phần cứng. Nói chung, những bộ quần áo sẽ cắt giảm số lượng các mảnh vỡ nhỏ bước vào phòng hoặc không gian.

What is the Bunny Suit? – Definition

A bunny suit is a slang term for a protective suit that prevents human skin, hair or other materials from entering an indoor atmosphere.

Understanding the Bunny Suit

A bunny suit may be part of nanotechnology research project guidelines, or standard protocol for entering a major data storage facility. Some of the IT-related bunny suit gear can be made with anti-static features to prevent the buildup of static electricity, which can be damaging to some types of hardware. In general, these suits will cut down on the amount of small debris entering the room or space.

Thuật ngữ liên quan

  • Nanotechnology
  • Enterprise Storage
  • Offline Storage
  • Anti-Static Mat
  • Number of Tiers (N-tier)
  • Multi-Cloud Deployment
  • Bunny Suit
  • Hadapt
  • Ergonomics
  • Extended Data Out Random Access Memory (EDO RAM)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm