PST File

? Cách mở file .PST? Những phần mềm mở file .PST và sửa file lỗi. Convert Binary PST file sang định dạng khác.

.PST File Extension

   

File name PST File
File Type Outlook Personal Information Store File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (57 Bình chọn)

File .PST là file gì?

PST là Data Files – Outlook Personal Information Store File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin PST Một là một tập tin lưu trữ dữ liệu có chứa thông tin cá nhân được sử dụng bởi Microsoft Outlook và Exchange. Nó cũng có thể bao gồm các thư mục e-mail, danh bạ, địa chỉ và dữ liệu khác.

What is a PST file?

A PST file is a data storage file that contains personal information used by Microsoft Outlook and Exchange. It may also include e-mail folders, contacts, addresses, and other data.

Cách mở .PST file

Để mở file .PST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PST do người dùng đóng góp.

  • Stellar Converter for PST
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Outlook Express
  • Remo Repair Outlook (PST)
  • Remo Repair Outlook (PST)
  • Encryptomatic PSTViewer Pro
  • OEMailRecovery.com Outlook Recovery Toolbox
  • Microsoft PST Import Tool for Entourage

Chuyển đổi file .PST

File .PST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.