Public affairs

Định nghĩa Public affairs là gì?

Public affairsVấn đề công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public affairs – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quan hệ công chúng những nỗ lực của một công ty có liên quan với các cơ quan chính phủ, phương tiện truyền thông đại chúng, và lợi ích công cộng và các nhóm áp lực.

Definition – What does Public affairs mean

Public relations efforts of a firm that are associated with government agencies, mass media, and public interest and pressure groups.

Source: ? Business Dictionary