QUICKfind server

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download QUICKfind server – NA

Phần mềm QUICKfind server

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

QUICKfind server là phần mềm gì?

QUICKfind server là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của QUICKfind server là Version NA (cập nhật NA)

Nhanh Tìm Server hoặc IDM nhanh Tìm Server là một ứng dụng được phát triển bởi IDM Solutions Computer INC. Công ty tạo ra các chương trình phần mềm mang lại sự đổi mới và thay thế cho người sử dụng Internet. Tìm máy chủ nhanh của IDM là phổ biến trên nước Mỹ và Ấn Độ Internet surfers.IDM nhanh Tìm máy chủ là một ứng dụng nhỏ gọn được cài đặt trong máy tính. Nó cho phép người sử dụng để tìm kiếm nhiều trang web cùng một lúc. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm cho các trang web thường xuyên nhất được sử dụng. Quick Tìm tập tin thực thi được tích hợp phổ biến với các trình duyệt Web. Nó sẽ hiển thị các kết quả trong một cách đánh số, trong đó kết quả 1 là trang web thường xuyên nhất được sử dụng, theo records.The IDM nhanh Tìm Server là tương thích với hệ điều hành Windows. Nó thường được cài đặt trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7 hệ điều hành. Nó cũng hỗ trợ hầu hết các trình duyệt web như Google Chrome, Mozilla Firefox và Internet Explorer. Chương trình này cũng là nhẹ vì nó chỉ là 3.8MB. Vì vậy, nó không phải là nặng nề cho bộ nhớ đĩa cứng.

What is QUICKfind server?

Quick Find Server or IDM Quick Find Server is an application developed by IDM Computer Solutions INC. The company creates software programs that bring innovation and alternative for Internet users. The IDM’s Quick Find server is popular over the US and India Internet surfers.IDM Quick Find server is a compact application installed in the computer. It enables the user to search for multiple websites at the same time. The program automatically searches for the most frequently used websites. The Quick Find executable file is commonly integrated with Web browsers. It displays the results in a numbered manner, in which the 1st result is the most frequently used website, according to the records.The IDM Quick Find Server is compatible with the Windows OS. It is usually installed on the Windows XP, Windows Vista and Windows 7 operating system. It also supports most Web browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox and internet Explorer. The program is also lightweight because it is just 3.8MB. Thus, it is not that heavy for the hard disk memory.

Các loại file được mở bởi QUICKfind server

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm QUICKfind server có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download QUICKfind server

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg