SCL File

? Cách mở file .SCL? Những phần mềm mở file .SCL và sửa file lỗi. Convert N/A SCL file sang định dạng khác.

.SCL File Extension

   

File name SCL File
File Type Sibelius Chord Diagram Library
Nhà phát triển Avid
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .SCL là file gì?

SCL là Data Files – Sibelius Chord Diagram Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid.

tập tin một SCL là một thư viện hợp âm được sử dụng bởi Sibelius, phần mềm ký hiệu âm nhạc sử dụng để tạo điểm. Nó chứa một hoặc nhiều sơ đồ hợp âm, mà hiển thị fingerings (vị trí ngón tay trong một số điểm âm nhạc) cho các công cụ chơi như guitar hay trumpet. file SCL có ích cho việc tìm kiếm sơ đồ hợp âm và chia sẻ chúng với những người dùng khác.

What is a SCL file?

An SCL file is a chord library used by Sibelius, music notation software used to create scores. It contains one or more chord diagrams, which display the fingerings (finger placement in a musical score) for playing instruments such as guitar or trumpet. SCL files are useful for searching chord diagrams and sharing them with other users.

Cách mở .SCL file

Để mở file .SCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCL do người dùng đóng góp.

  • Avid Sibelius
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Scala
  • Scala

Chuyển đổi file .SCL

File .SCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.