Simple Sudoku

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Simple Sudoku – NA

Phần mềm Simple Sudoku

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Simple Sudoku là phần mềm gì?

Simple Sudoku là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Simple Sudoku là Version NA (cập nhật NA)

Đơn giản Sudoku làm cho câu đố chất lượng cao mà có tính đối xứng, có một giải pháp duy nhất, và không yêu cầu thử và sai để giải quyết. Người dùng cũng có thể lựa chọn giữa năm cấp độ phức tạp, trong đó khoảng từ dễ dàng, để Extreme. Mỗi câu đố cũng được tạo ra một cách ngẫu nhiên để có một lựa chọn gần như vô hạn. Trò chơi này có hỗ trợ đa ngôn ngữ. Yêu cầu hệ thống bao gồm x86, x64 và ARM. hệ điều hành phải là Windows 8 và Windows 8 RT.Not chỉ làm đơn giản Sudoku làm thách thức câu đố, nhưng nó cũng cung cấp các công cụ để giúp đỡ giải quyết những câu đố. Theo dõi các giá trị có thể cho các tế bào trống, hay còn gọi là các ứng cử viên, các bộ lọc minh và đánh dấu màu chỉ là một số trong những công cụ có sẵn để làm cho việc giải quyết các câu đố khó khăn thậm chí có thể. Nếu người chơi bị mắc kẹt trên một cấp độ, sau đó đơn giản Sudoku có thể làm cho anh ấy bắt đầu một lần nữa bằng cách cho đi một cách đơn giản và kín đáo gợi ý, mà không đưa ra tất cả mọi thứ đi. Câu đố Sudoku có thể được thay đổi kích cỡ tùy theo sở thích của người chơi. Nó cũng có gợi ý mở rộng từ phương pháp logic.

What is Simple Sudoku?

Simple Sudoku makes high quality puzzles that are symmetrical, have a single solution, and do not require trial and error to solve. The user can also choose between five levels of complexity, which ranges from Easy, to Extreme. Each puzzle is also generated randomly so that there is an almost limitless selection. This game contains multi-language support. System requirements include x86, x64, and ARM. Operating system must be Windows 8, and Windows 8 RT.Not only does Simple Sudoku make challenging puzzles, but it also provides tools to help solve these puzzles. Keeping track of the possible values for blank cells, also called candidates, proving filters and color markers are just some of the tools that are available to make solving tricky puzzles even possible. If the player gets stuck on a level, then Simple Sudoku can get him started again by giving away a simple and discreet hint, without giving everything away. Sudoku puzzles can be resized according to the player’s preference. It also has extensive hints from logical methods.

Các loại file được mở bởi Simple Sudoku

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Simple Sudoku có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SS

Download Simple Sudoku

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg