Stack Trace

Định nghĩa Stack Trace là gì?

Stack TraceStack Trace. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stack Trace – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Stack Trace? – Definition

Understanding the Stack Trace

Thuật ngữ liên quan

  • Call Stack
  • Function
  • Procedure
  • Debugger
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm