SVW File

? Cách mở file .SVW? Những phần mềm mở file .SVW và sửa file lỗi. Convert Binary SVW file sang định dạng khác.

.SVW File Extension

   

File name SVW File
File Type SpecView File
Nhà phát triển Ohio State University
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SVW là file gì?

SVW là Data Files – SpecView File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ohio State University.

Tập tin được tạo ra bởi SpecView, một chương trình sử dụng để mô phỏng và phân tích quang phổ phân tử; tiết kiệm hằng phân tử và các thông số khác; được sử dụng trong môi trường học thuật cho nghiên cứu và trực quan.

What is a SVW file?

File created by SpecView, a program used to simulate and analyze molecular spectra; saves molecular constants and other parameters; used in academic settings for research and visualization.

Cách mở .SVW file

Để mở file .SVW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVW do người dùng đóng góp.

  • FalconView
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Beckhoff GmbH TCatScopeView
  • SIMSview
  • Snuffler
  • Snuffler

Chuyển đổi file .SVW

File .SVW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.