293 File

? Cách mở file .293? Những phần mềm mở file .293 và sửa file lỗi. Convert N/A 293 file sang định dạng khác.

.293 File Extension

   

File name 293 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .293 là file gì?

293 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .293 file

Để mở file .293 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .293 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .293

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .293 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • ProeWF3
  • ProeWF3

Chuyển đổi file .293

File .293 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.