Solid Edge

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Solid Edge – NA

Phần mềm Solid Edge

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Solid Edge là phần mềm gì?

Solid Edge là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Solid Edge là Version NA (cập nhật NA)

Solid Edge là một chương trình phần mềm được sử dụng để tạo ra những thiết kế 2D và 3D sử dụng nền tảng CAD. Chương trình này sử dụng các Parasolid mô hình hình học hạt nhân cho phép người dùng tạo rắn mô hình phần mềm objects.The cũng cho phép người dùng thực hiện lắp ráp mô hình trong đó mỗi thành phần của một đối tượng có thể được làm việc trên riêng của mỗi thành viên của đội ngũ kỹ sư, đồng thời cũng là có thể truy cập bộ phận lắp ráp mới khi chúng đang được thêm vào. Ngoài ra, Solid Edge cũng cho phép người sử dụng để dự thảo kế hoạch để thực hiện một hình ảnh của quá trình xây dựng và các chức năng của một đối tượng. Một tính năng được gọi là đồng bộ công nghệ, được tích hợp vào phần mềm, cung cấp ứng dụng cho phép cho sự kết hợp của mô hình trực tiếp và thiết kế chiều hướng mà tự động áp dụng các mối quan hệ tham số tương tự thẳng vào các tính năng vững chắc của một đối tượng. Phần mềm này chạy trên máy tính Windows và được cung cấp với một giấy phép độc quyền. Có một thử nghiệm miễn phí có sẵn trên trang web của nhà sản xuất. Solid Edge thử nghiệm miễn phí là tốt cho chỉ lên đến 45 ngày.

What is Solid Edge?

Solid Edge is a software program utilized to create 2D and 3D designs using the CAD platform. The program utilizes the Parasolid geometric modeling kernel enabling the user to create solid modeling objects.The software also enables the user to perform assembly modeling where each component of an object can be worked on separately by each member of a team of engineers, while also being able to access new assembly parts as they are being added. Additionally, Solid Edge also allows the user to drafts plans to make a visual of an object’s construction process and functions. A feature known as Synchronous Technology, which is integrated into the software, provides applications that allow for the combination of direct modeling and dimension-driven design which automatically applies similar parametric relationships straight into the solid features of an object. The software runs on Windows computers and is offered with a proprietary license. There is a free trial that is available on the manufacturer’s website. Solid Edge free trial is good for up to 45 days only.

Các loại file được mở bởi Solid Edge

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Solid Edge có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASMDFTPARPCFPSMPWDSTEPXMT_BINXMT_TXTX_BX_T

Download Solid Edge

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg