TAO File

? Cách mở file .TAO? Những phần mềm mở file .TAO và sửa file lỗi. Convert N/A TAO file sang định dạng khác.

.TAO File Extension

   

File name TAO File
File Type Track at Once CD/DVD Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .TAO là file gì?

TAO là Disk Image Files – Track at Once CD/DVD Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sao chép một đĩa tạo ra với phần mềm CD / DVD Duplicator; được sử dụng bởi hệ thống duplicator CD và DVD mà có thể lặp lại vài đĩa tại một thời điểm

What is a TAO file?

Copy of a disc created with CD/DVD Duplicator software; used by CD and DVD duplicator systems that can duplicate several discs at a time

Cách mở .TAO file

Để mở file .TAO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAO do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • WinISO
  • WinISO
  • UltraISO Premium
  • SAGE Converter

Chuyển đổi file .TAO

File .TAO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.