Tavultesoft Keyman

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Tavultesoft Keyman – NA

Phần mềm Tavultesoft Keyman

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Tavultesoft Keyman là phần mềm gì?

Tavultesoft Keyman là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Tavultesoft Keyman là Version NA (cập nhật NA)

Tavultesoft Keyman là một công nghệ bàn phím cho phép người dùng gõ vào bàn phím với hơn 1.000 ngôn ngữ. Nó là một tiện ích được sử dụng trong việc tạo ra và quản lý phương thức nhập trong bàn phím. Phần mềm này cho phép người dùng nhập vào nhiều ngôn ngữ khác nhau trong bất kỳ ứng dụng Windows. Bên cạnh đó, nó hỗ trợ Unicode và các ứng dụng được bảng mã dựa trên.

What is Tavultesoft Keyman?

Tavultesoft Keyman is a keyboard technology that enables users to type in the keyboard with over 1,000 languages. It is a utility used in creating and managing input methods in the keyboard. This software enables users to input many different languages in any Windows application. In addition, it supports Unicode and applications which are codepage-based.

Các loại file được mở bởi Tavultesoft Keyman

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Tavultesoft Keyman có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) KMPKMXKVKTSI

Download Tavultesoft Keyman

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg