TEMX File

? Cách mở file .TEMX? Những phần mềm mở file .TEMX và sửa file lỗi. Convert Binary TEMX file sang định dạng khác.

.TEMX File Extension

   

File name TEMX File
File Type Cemetery Registry Database File
Nhà phát triển ECCLESIA SOFT
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TEMX là file gì?

TEMX là Database Files – Cemetery Registry Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ECCLESIA SOFT.

tập tin Một TEMX chứa một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi ecclesia SOFT Nghĩa trang Registry, một ứng dụng dùng để duy trì thông tin về nghĩa trang, chẳng hạn như cấu hình phần mộ và người đã chết. Nó lưu trữ các mục dữ liệu liên quan đến nghĩa trang tổ chức thành hàng và cột của một hoặc nhiều bảng. file TEMX được lưu trong một định dạng tương tự như cơ sở dữ liệu Microsoft Access file MDB.

What is a TEMX file?

A TEMX file contains a database created by ECCLESIA SOFT Cemetery Registry, an application used to maintain information about cemeteries, such as grave configurations and deceased humans. It stores cemetery-related data entries organized into rows and columns of one or more tables. TEMX files are saved in a similar format as Microsoft Access Database .MDB files.

Cách mở .TEMX file

Để mở file .TEMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • ECCLESIA SOFT Cemetery Registry
  • ECCLESIA SOFT Cemetery Registry

Chuyển đổi file .TEMX

File .TEMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.