TFW File

? Cách mở file .TFW? Những phần mềm mở file .TFW và sửa file lỗi. Convert Text TFW file sang định dạng khác.

.TFW File Extension

   

File name TFW File
File Type World File for TIFF
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .TFW là file gì?

TFW là GIS Files – World File for TIFF, dưới định dạng Text được phát triển bởi ESRI.

TIFF tập tin trên thế giới được sử dụng bởi các ứng dụng GIS; chứa vị trí, quy mô và chuyển động quay của một bản đồ được lưu trữ như một hình ảnh TIFF; thường được sử dụng để lưu vị trí trên thế giới của một bức ảnh vệ tinh trên không; sử dụng định dạng tương tự như các tập tin JPEG Thế giới (.JPW).

What is a TFW file?

TIFF world file used by GIS applications; contains the location, scale, and rotation of a map that is stored as a TIFF image; often used for saving the world location of an aerial satellite photograph; uses the same format as JPEG World files (.JPW).

Cách mở .TFW file

Để mở file .TFW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFW do người dùng đóng góp.

  • D&L OziExplorer
  • ESRI ArcReader
  • ESRI ArcReader
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Blue Marble Geographics Global Mapper

Chuyển đổi file .TFW

File .TFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.