TFX File

? Cách mở file .TFX? Những phần mềm mở file .TFX và sửa file lỗi. Convert N/A TFX file sang định dạng khác.

.TFX File Extension

   

File name TFX File
File Type Pro Tools Eleven Rack Plugin Preset File
Nhà phát triển Avid
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TFX là file gì?

TFX là Settings Files – Pro Tools Eleven Rack Plugin Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid.

Một tập tin TFX là một cài đặt tập tin được sử dụng bởi bộ vi xử lý đàn guitar Kệ Eleven được sử dụng bởi Avid Pro Tools máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW). Nó chứa các thiết lập cho giàn Kệ Eleven, mà mở rộng chức năng của Pro Tools với các hiệu ứng xử lý cây guitar điện. file TFX có thể được xuất khẩu và nhập khẩu của Pro Công cụ người dùng thay đổi các cài đặt trước của Eleven rack.

What is a TFX file?

A TFX file is a settings file used by the Eleven Rack guitar processor used by the Avid Pro Tools digital audio workstation (DAW). It contains settings for Eleven Rack rigs, which extend the functionality of Pro Tools with electric guitar processing effects. TFX files can be exported and imported by Pro Tools users to change the presets of Eleven Rack.

Cách mở .TFX file

Để mở file .TFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFX do người dùng đóng góp.

  • Avid Pro Tools
  • CADWe’ll Tfas6
  • CADWe’ll Tfas6
  • CADWe’ll Tfas7
  • STE32 Application
  • ThermoFlex
  • ThermoFlex

Chuyển đổi file .TFX

File .TFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.