Through passenger

Định nghĩa Through passenger là gì?

Through passengerThông qua hành khách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Through passenger – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ai không nhận trả tại một điểm dừng nhất định.

Definition – What does Through passenger mean

Who is not disembarking at a particular stop.

Source: ? Business Dictionary