Tiger Team

Định nghĩa Tiger Team là gì?

Tiger TeamTiger Đội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tiger Team – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tiger Team? – Definition

Understanding the Tiger Team

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Hacking
  • Cracker
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm