TRD File

? Cách mở file .TRD? Những phần mềm mở file .TRD và sửa file lỗi. Convert N/A TRD file sang định dạng khác.

.TRD File Extension

   

File name TRD File
File Type TrID Definitions Package
Nhà phát triển TrID
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TRD là file gì?

TRD là Data Files – TrID Definitions Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TrID.

Cơ sở dữ liệu của định nghĩa kiểu tập tin được sử dụng bởi TrID, một tiện ích phần mềm mà có thể xác định loại tập tin dựa trên chữ ký nhị phân của họ; lưu lại dưới dạng một file riêng biệt và có thể được cập nhật bằng cách tải về phiên bản mới của thư viện định nghĩa.

What is a TRD file?

Database of file type definitions used by TrID, a software utility that can identify file types based on their binary signatures; saved as a separate file and can be updated by downloading new versions of the definitions library.

Cách mở .TRD file

Để mở file .TRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRD do người dùng đóng góp.

  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Atlas
  • E-Forms Reader
  • TRNEdit
  • TRNEdit

Chuyển đổi file .TRD

File .TRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.