TTD File

? Cách mở file .TTD? Những phần mềm mở file .TTD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary TTD file sang định dạng khác.

.TTD File Extension

   

File name TTD File
File Type Tinytag Explorer Data File
Nhà phát triển Tinytag
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .TTD là file gì?

TTD là Data Files – Tinytag Explorer Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Tinytag.

tập tin Một TTD là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Tinytag Explorer, một chương trình Windows dùng để quản lý và trình bày dữ liệu được ghi lại bằng logger dữ liệu Tinytag. Nó chứa dữ liệu được ghi từ một logger dữ liệu Tinytag, có thể bao gồm nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, độ ẩm, nồng độ carbon dioxide, và áp suất kho lạnh. file TTD chủ yếu sử dụng để chia sẻ dữ liệu với người dùng Tinytag Explorer khác.

What is a TTD file?

A TTD file is a data file created by Tinytag Explorer, a Windows program used to manage and present data recorded by Tinytag data loggers. It contains data recorded from a Tinytag data logger, which may include indoor and outdoor temperatures, humidity, carbon dioxide levels, and cool storage pressure. TTD files are primarily used to share data with other Tinytag Explorer users.

Cách mở .TTD file

Để mở file .TTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTD do người dùng đóng góp.

  • Tinytag Explorer
  • Gemini Logger Manager
  • Gemini Logger Manager
  • Desktop Execution Trace Toolkit
  • ToolTracker

Chuyển đổi file .TTD

File .TTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.