U24 File

? Cách mở file .U24? Những phần mềm mở file .U24 và sửa file lỗi. Convert N/A U24 file sang định dạng khác.

.U24 File Extension

   

File name U24 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .U24 là file gì?

U24 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .U24 file

Để mở file .U24 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U24 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U24

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U24 do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps

Chuyển đổi file .U24

File .U24 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.