Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Định nghĩa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) là gì?

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)Không người lái Aerial Vehicle (UAV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thiết bị bay không người lái (UAV) là một loại máy bay mà hoạt động mà không cần một phi công người trên tàu. công nghệ gần đây đã cho phép cho sự phát triển của nhiều loại khác nhau của thiết bị bay không người lái tiên tiến sử dụng cho mục đích khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trên chỉ là một vài thập kỷ, các thiết bị bay không người lái đã đi từ một khái niệm khoa học viễn tưởng đến một thực tế hàng ngày. Nhiều người trong số các ứng dụng này được phát triển trong quân đội, và công chúng nói chung đã chứng kiến ​​UAV phát triển như gián điệp hay trinh sát xe sử dụng trong thời chiến. Tuy nhiên, thời gian gần đây người tiêu dùng cũng đã thấy sự phát triển của các loại máy bay cho thị trường công cộng.

What is the Unmanned Aerial Vehicle (UAV)? – Definition

An unmanned aerial vehicle (UAV) is a type of aircraft that operates without a human pilot onboard. Recent technologies have allowed for the development of many different kinds of advanced unmanned aerial vehicles used for various purposes.

Understanding the Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Over just a few decades, the unmanned aerial vehicle has gone from a science fiction concept to an everyday reality. Many of these applications were developed in the military, and the general public has seen UAVs evolve as spy or reconnaissance vehicles used during wartime. However, recently consumers have also seen the development of these types of aircraft for public markets.

Thuật ngữ liên quan

  • Remote Access
  • Geographic Information System (GIS)
  • Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
  • ITunes
  • Contact List
  • Drexting
  • Rectifier
  • Electronic Publishing
  • E-Cycle
  • Energy Star

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm