URL File

? Cách mở file .URL? Những phần mềm mở file .URL và sửa file lỗi. Convert N/A URL file sang định dạng khác.

.URL File Extension

   

File name URL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .URL là file gì?

URL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .URL file

Để mở file .URL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .URL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .URL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .URL do người dùng đóng góp.

  • FlashPeak SlimBrowser
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Maxthon Cloud Browser
  • Lunascape6
  • Avant Browser
  • Avant Browser

Chuyển đổi file .URL

File .URL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.