User-Generated Content (UGC)

Định nghĩa User-Generated Content (UGC) là gì?

User-Generated Content (UGC)Người dùng tạo nội dung (UGC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User-Generated Content (UGC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nội dung người dùng tạo (UGC) đề cập đến bất kỳ nội dung kỹ thuật số được sản xuất và được chia sẻ bởi người dùng cuối của một dịch vụ trực tuyến hoặc trang web. Điều này bao gồm bất kỳ nội dung được chia sẻ hoặc sản xuất bởi người dùng là thành viên hoặc thuê bao của dịch vụ, nhưng nó không phải là sản phẩm của các trang web hoặc dịch vụ riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nội dung do người dùng tạo ra thường được coi là một hình thức của phương tiện truyền thông đàm thoại, có nghĩa là dẫn nội dung hướng bắt đầu một cuộc nói chuyện. Trong thực tế, cuộc nói chuyện đó sau từ một UGC là một hình thức của UGC riêng của mình. Các UGC sản xuất bởi người dùng có thể xem, tiêu thụ và được chia sẻ bởi những người dùng khác của trang web hoặc dịch vụ.

What is the User-Generated Content (UGC)? – Definition

User-generated content (UGC) refers to any digital content that is produced and shared by end users of an online service or website. This includes any content that is shared or produced by users that are members or subscribers of the service, but it is not produced by the website or service itself.

Understanding the User-Generated Content (UGC)

User-generated content is generally considered a form of conversational media, meaning that the content leads toward initiating a conversation. In fact, the conversation that follows from a UGC is a form of UGC itself. The UGC produced by users can be viewed, consumed and shared by other users of the website or service.

Thuật ngữ liên quan

  • Video Blog (Vlog)
  • Web Log (Blog)
  • End User
  • Content Management System (CMS)
  • Social Media
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Stereoscopic Imaging
  • Character Animation
  • Computer Animation

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm